wygląd od wewnątrz okno trzyskrzydłowe z zawiasami ukrytymi bez słupków